Info

Financieel

p

Praktische informatie ouders

Verzekering / Privacyrichtlijnen

Hygiëne / veiligheid / huisvestiging

Ziekte / Verhindering

Financieel

Per 1 januari 2005 regelt de Wet Kinderopvang de financiering van kinderopvang.
U sluit een overeenkomst af met kinderopvang de Maashoeve en ontvangt een factuur voor de kosten. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u een bijdrage aanvragen bij de Rijksoverheid via www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl.

Kinderopvang (0-4 jaar)

De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur. Alleen afname van hele dagen is mogelijk.

Breng- en haaltijden

Wij hebben gekozen voor breng- en haaltijden. Dit doen we in verband met de rust in de groep.

Ochtend Tijden
brengen tussen 07.30 – 09.00 uur
Middag Tijden
halen tussen 16.30 – 18.30 uur

Prijs: €   10,63 / uur (2024).
Contract op basis van 51 weken.
Wij bieden geen flexibele opvang.

Prijs: € 11,63 / uur (2024).
Contract op basis van 40 weken
Geen opvang tijdens vakantieweken
regio Zuid.

Buitenschoolse opvang

Dagen Tijden
maandag 14.00 of 14.30 – 18.30u
dindsdag 14.00 of 14.30 – 18.30u
woensdag 12.15, 14.00 of 14.30 – 18.30u
donderdag 12.00, 14.00 of 14.30 – 18.30u
vrijdag 14.00, 14.15 of 14.30 – 18.30u
vakantiedag 07.30 – 18.30 uur

Buitenschoolse opvang

46 weken contract (schoolweken en vakantieweken)
40 weken contract (alleen schoolweken, zonder vakantieweken)

Prijs: € 10,32 / uur (2024). Wij bieden geen flexibele opvang.

Jaarlijks wordt de prijs bekeken en aangepast, voornamelijk bepaald aan de hand van de indexcijfers vanuit het Rijk en/of CAO verhogingen, enzovoort. 

Op jaarbasis heeft elk kind de mogelijkheid om ruildagen in te zetten (leidster-kindratio is bepalend).  Aantal ruildag(en) op jaarbasis =  aantal contractdagen. Ruildagen zijn een service.

Sluitingsdagen / Vakanties

De kinderopvang is gesloten tijdens erkende feestdagen (tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (1 x per 5 jaar), Hemelvaart en tweede Pinksterdag) alsmede tussen Kerst en Nieuw jaar. In de vakantieperiode kan het voorkomen dat de groepen worden samengevoegd. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen. Eigen vakantie en/of ziekte geeft geen recht op terugbetaling of ruildag.

Verzekering / Privacyrichtlijnen

De Maashoeve heeft een wettelijke aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten.

Ouders moeten voor hun kind een ziektekosten- en een WA-verzekering hebben afgesloten. Kinderopvang de Maashoeve is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van eigendommen.

Kinderopvang de Maashoeve werkt volgens de wettelijke privacyrichtlijnen. Dit betekent dat elke ouder/verzorger recht heeft op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt tenzij in overleg met de ouders. De ouder- en kindgegevens worden per kind in een apart dossier bewaard in een afgesloten kast. Zie bijgevoegd privacy statement.

Hygiëne / veiligheid / huisvestiging

Kinderopvang de Maashoeve is een erkende opvang voor uw kind. Wij staan geregistreerd bij de gemeente Boxmeer en voldoen aan de eisen van het bestemmingsplan, bouwbesluit, de wet kinderopvang en brandveiligheid. Bij de Kamer van Koophandels staan wij ingeschreven onder nummer: 72046759 en bij het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer: 408281807 (kinderopvang) en 123099250 (buitenschoolse opvang).

Kinderopvang de Maashoeve is verantwoordelijk voor het jaarlijks uitvoeren van een risico- inventarisatie en evaluatie veiligheid en gezondheid en ARBO. Hiervoor worden de methoden van Consument en Veiligheid en het Landelijke Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) of de Risico monitor gebruikt.

Kinderdagverblijf de Maashoeve voldoet in alle opzichten aan de eisen van de gemeentelijke ver- ordering en heeft een vergunning van de Gemeente Boxmeer Er wordt jaarlijks door de GGD gecontroleerd op veiligheid, pedagogisch beleid, protocollen en hygiëne. Vanaf de eerste bouwtekeningen is er rekening gehouden met een brand- en kindveilige omgeving volgens het nieuwe Bouwbesluit Kinderopvang en o.a. volgens de richtlijnen van de GGD en VAK.

Ziekte / Verhindering

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, verzoeken wij u vóór 09.00 uur dit telefonisch door te geven aan de pedagogisch medewerker. Bij twijfel kunnen we dan samen met u bekijken of het verstandig is om uw kind te laten komen. Ziekte van uw kind geeft geen recht op terugbetaling of ruildag.

In geval van kinderziektes houden wij ons aan de richtlijnen van de GGD. De GGD-richtlijnen, met daarin informatie over de ziektes is in te zien bij kinderopvang de Maashoeve. Ieder kind is uniek en ieder kind reageert anders op een flinke verkoudheid of verhoging.

Wij verstaan onder een ziek kind: een kind dat zich zichtbaar niet lekker voelt, over pijn klaagt of meer dan 38,5 graden koorts heeft. Als uw kind op de groep niet de rust kan vinden die hij nodig heeft, dan nemen wij contact met u op om te overleggen en wat te doen in deze situatie.

Bij twijfel van onze kant wordt u ook gebeld om te overleggen. Één van de ouders moet altijd bereikbaar zijn. Wanneer dit bijvoorbeeld door uw werkzaamheden niet mogelijk is, dient u een telefoonnummer van een ander opvangadres achter te laten. Een opvangadres achter de hand blijft dus voor iedereen noodzakelijk.

Belangrijk: mocht uw kind medicijnen gebruiken, op voorschrift van een huisarts of specialist, geeft dit dan duidelijk door aan de pedagogisch medewerker. Geeft altijd de bijsluiter en de oorspronkelijke verpakking van het medicijn mee. Tevens moet u een verklaring voor het toedienen van medicijnen invullen en tekenen. Wij verstrekken geen paracetamol aan uw kind.

Wij beschikken over een calamiteitenplan, goedgekeurd door de brandweer. Er zijn voldoende opgeleide bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig en pedagogisch medewerkers met kinder EHBO-diploma. De eigenaren dienen zelf als achterwacht in het geval van calamiteiten.