Buitenschoolse opvang

Dit is voor kinderen, naast thuis en school, een belangrijke plek. De opvang dient
daarom zo goed mogelijk aan te sluiten bij de thuissituatie. Belangrijk is dat kinderen zich hier thuis en veilig voelen en activiteiten kunnen doen die aansluiten bij hun interesses.

Er zijn 2 basisgroepen (33 kindplaatsen) variërend in de leeftijd van 4-13 jaar. De activiteiten van de BSO vinden plaats in de Schaapskooi. Op deze groep bevindt zich per 11 of 12 kinderen 1 pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een geldig diploma voor de kinderopvang (conform CAO kinderopvang).

Binnenruimte

Buitenschoolse opvang

Ook bij het inrichten van de BSO ruimte hebben wij er rekening mee gehouden dat veiligheid en geborgenheid voorop staat. Bij de activiteiten wordt rekening gehouden met het verschil in leeftijd tussen de kinderen. Door de ruimte zo in te delen met verschillende speelhoeken, kunnen de kinderen ongestoord spelen en zich terugtrekken.

Buitenruimte Buitenschoolse opvang

Wij gaan zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten, ook als het weer minder goed is. Wij bieden uiteenlopende activiteiten aan. Samen met een pedagogisch medewerker worden bijvoorbeeld de dieren door de kinderen verzorgd. De kinderen gaan zelf op onderzoek uit om, bijvoorbeeld, te kijken of de kippen al eieren hebben gelegd. Deze zelfgeraapte eieren laten we regelmatig terugkomen op het broodmenu van de kinderen. Daarnaast kweken en verzorgen we elk jaar eetbare gewassen zoals o.a. aardbeien, courgette, pompoen en tomaten met de kinderen. Samen plukken wij de rijpe vruchten en eten ze lekker op. Hierdoor ervaren de kinderen dat ons dagelijkse voedsel met goede zorg gezond kan opgroeien. Deze ervaringen bieden op een natuurlijke manier een goed en gezond beeld van de voedselprocessen.

Het gebruik maken van de buitenruimte, het omgaan met en het zorgen voor de dieren en/of de natuur wordt daarom opgenomen in regelmatige activiteiten zoals:

Zorgen voor de dieren en de moestuin

Bekijken van (seizoensgebonden) activiteiten van het agrarische bedrijf

Bereiden en eten van eigen producten

Het dagelijks aanbieden van buitenactiviteiten

F.A.Q.
Ophalen en brengen

Kinderopvang de Maashoeve regelt zelf het vervoer van de school naar de kinderopvang binnen Boxmeer met eigen busjes en pedagogisch medewerkers. Wanneer ouders het goed vinden dat hun kind zelfstandig op de fiets naar de BSO komt, willen wij dat graag weten, zodat wij rekening kunnen houden met de binnenkomst van uw kind op de BSO. Het zelfstandig op de fiets komen is uiteraard wel op eigen risico van de ouders na ondertekening van een zelfstandigheidsverklaring.

Sluitingsdagen / vakanties

De kinderopvang is gesloten tijdens erkende feestdagen (tweede Paasdag, Koninginnendag, 5 mei (1 x per 5 jaar), Hemelvaart en tweede Pinksterdag) alsmede tussen Kerst en Nieuw jaar. In de vakantieperiode kan het voorkomen dat de groepen worden samengevoegd. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen. Eigen vakantie en/of ziekte geeft geen recht op terugbetaling of ruildag.