Maashoeve

Wij zijn Jan en Carla van den Bosch en hebben twee kinderen, Britt en Luuk. Tijdens de groeiperiode van onze kinderen zagen wij dat zij met volle teugen genoten van de ruimte en vrijheid die zij hadden in de buitenlucht. Onze gedachte was dat hier meer kinderen van zouden moeten kunnen genieten!

 

Het idee is toen ontstaan om een kinderopvang op de boerderij te gaan realiseren.

Onze slogan is dan ook: Kinderen verdienen meer dan aandacht

Kinderopvang de Maashoeve

De grond, die door het verdwijnen van de stallen is vrij gekomen, is geheel ingericht voor de kinderopvang, akkerbouw en schapenhouderij. Boerderijwinkel de Maashoeve is in 2021 verbouwd en in gebruik genomen door de kinderopvang. De gedachte bij de inrichting is dat kinderen moeten kunnen genieten, ontdekken, spelen en ravotten. Naast een riante binnenruimte is er ook een natuurlijke buitenruimte waar kinderen volop kunnen ontdekken wat buitenspelen is. Fietsen over paadjes, dieren aaien en verzorgen, groente kweken in een moestuintje of klimmen en klauteren op een boomstam.

Kinderopvang de Maashoeve is een aanvulling op de thuissituatie. Het is belangrijk dat de wereld thuis en het leven op de kinderopvang op elkaar aansluiten. Door een goed contact met de ouders proberen wij deze twee leefwerelden met elkaar te verbinden. Kinderopvang de Maashoeve biedt dagopvang aan kinderen in de leeftijd vanaf 10 weken tot 12 jaar. De locatie is gevestigd in een unieke omgeving: net buiten de kern van Boxmeer in het natuurgebied de Maasheggen.

Verenigde Agrarische Kinderopvang

Kinderopvang de Maashoeve is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). Meer informatie kunt u vinden op: www.agrarischekinderopvang.nl. Om agrariërs te ondersteunen bij het starten en exploiteren van een kinderdagverblijf op hun agrarische bedrijf is de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) opgericht. Agrariërs kunnen aansluiten bij de VAK, waarmee ze profiteren van de speciaal ontwikkelde agrarische kinderopvangformule.