Kinderopvang

In totaal kunnen 64 kinderen per dag van 0 – 4 jaar op de kinderopvang komen. Per groep kinderen zijn 1, 2 of 3 pedagogisch medewerkers aanwezig, afhankdelijk van de leeftijden. Zij zijn het aanspreekpunt voor de ouders van het kind. De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een geldig diploma voor de kinderopvang (conform CAO kinderopvang). Zij werken volgens het pedagogisch beleidsplan. Op deze manier bieden wij een verantwoorde kinderopvang aan.

Heerlijk slapen op de Kinderopvang

Wij maken op onze kinderopvang gebruik van gecertificeerde buitenbedjes. Het idee komt uit de Scandinavische landen, daar is het heel gewoon dat kinderen lekker buiten zijn en dus ook buiten kunnen slapen. Het valt op dat de kinderen dan ook gezonder en sterker zijn. Het is heerlijk voor baby`s en kleine kinderen om lekker buiten te kunnen liggen in de open lucht. Zo wennen ze aan het slapen bij licht, aan de temperatuur en krijgen ze meer weerstand. Voor onrustige kinderen, die bijv. niet goed in slaap kunnen komen, is het een ideaal hulpmiddel. De buitenlucht en de omgevingsgeluiden zorgen ervoor dat het kind zich lekker kan ontspannen en daardoor makkelijker in slaap valt.

De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur.
Alleen afname van hele dagen is mogelijk.

Binnenruimte kinderopvang

Wij zorgen ervoor dat de inrichting van iedere ruimte bijdraagt aan een gevoel van veiligheid en geborgenheid bij de kinderen. Bijvoorbeeld door de ruimte in te delen met verschillende speelhoeken, zodat de kinderen ongestoord kunnen spelen.

Buitenruimte kinderopvang

Onze buitenruimte krijgt door de aanwezigheid van de aangrenzende groente-kruiden tuin en het aanwezige kleinvee de sfeer van het erf van een boerderij. De buitenruimte heeft een natuurlijk karakter. Dit is gerealiseerd door de toepassing van materialen zoals speelzand, aarde, gras, struiken en een bamboebos. In de tuin zijn ook niveauverschillen aanwezig in de vorm van heuvels en klim-klauter rondjes. Om de kinderen in de gelegenheid te stellen om ook de frisse buitenlucht op te snuiven bij slecht weer, kunnen ze in de overdekte buitenruimte de Schaapskooi spelen. In de Schaapskooi kunnen de kinderen ook met de tractor fietsjes rijden maar ook knutsel activiteiten doen samen met de pedagogisch medewerkers.