Kinderopvang

In totaal kunnen 48 kinderen per dag van 0 - 4 jaar op de kinderopvang komen. Op de ochtenden draaien we een 3+ groep van maximaal 8 kinderen, indien de samenstelling van de groep het toelaat. Per groep van twaalf of zestien kinderen zijn tenminste 2-3 pedagogisch medewerkers aanwezig. Zij zijn het aanspreekpunt voor de ouders van het kind. De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een geldig diploma voor de kinderopvang (conform CAO kinderopvang). Zij werken volgens het pedagogisch beleidsplan. Op deze manier bieden wij een verantwoorde kinderopvang aan.

Wij maken op onze kinderopvang gebruik van gecertificeerde buitenbedjes. Het idee komt uit Denemarken, daar is het heel gewoon dat kinderen lekker buiten zijn en dus ook buiten kunnen slapen. Het valt op dat de kinderen dan ook gezonder en sterker zijn. Het is heerlijk voor baby`s en kleine kinderen om lekker buiten te kunnen liggen in de open lucht. Zo wennen ze aan het slapen bij licht, aan de temperatuur en krijgen ze meer weerstand. Voor onrustige kinderen, die bijv. niet goed in slaap kunnen komen, is het een ideaal hulpmiddel. De buitenlucht en de omgevingsgeluiden zorgen ervoor dat het kind zich lekker kan ontspannen en daardoor makkelijker in slaap valt.

Binnenruimte kinderopvang
Wij zorgen ervoor dat de inrichting van iedere ruimte bijdraagt aan een gevoel van veiligheid en geborgenheid bij de kinderen. Bijvoorbeeld door de ruimte in te delen met verschillende speelhoeken, zodat de kinderen ongestoord kunnen spelen.

Buitenruimte kinderopvang
Onze buitenruimte krijgt door de aanwezigheid van de aangrenzende groente-kruiden tuin en het aanwezige kleinvee de sfeer van het erf van een boerderij. De buitenruimte heeft een natuurlijk karakter. Dit is gerealiseerd door de toepassing van materialen zoals speelzand, aarde, gras, struiken en een bamboebos. In de tuin zijn ook niveauverschillen aanwezig in de vorm van heuvels en klim-klauter rondjes. Om de kinderen in de gelegenheid te stellen om ook de frisse buitenlucht op te snuiven bij slecht weer, kunnen ze in de overdekte buitenruimte de Schaapskooi spelen. In de Schaapskooi kunnen de kinderen ook met de tractor fietsjes rijden maar ook knutsel activiteiten doen samen met de pedagogisch medewerkers.

3+ (indien de samenstelling van de groep het toelaat).
1 pedagogisch medewerker van de peutergroep (zij staat ook s middag op de peutergroep) heeft max. 8 kinderen in de 3+ groep. Zij starten s morgens boven, en maken gebruik van de BSO-ruimte de Hooizolder, om daar de ochtend door te brengen. De pedagogisch medewerker stimuleert hun spel- en leergedrag met aansprekende en uitdagende activiteiten. Spelenderwijs werkt uw kind aan zijn sociale vaardigheden en taalontwikkeling. We merken dat kinderen vanaf 3 jaar soms toe zijn aan meer uitdaging in spelmateriaal. De samenstelling van de groepjes is wekelijks hetzelfde. Wel wordt gekeken naar het kind, voelt hij of zij zich goed in de groep. De pedagogisch medewerkers bepalen in onderling overleg en met de ouders/verzorgers welke kindjes aansluiten in de 3+ groep. De ochtend begint om 08.30 uur en eindigt om 12.00 uur, de brengtijd blijft gewoon tot 09.00 uur. Tijdens de vakantie periode kijken we of het haalbaar is om de 3+ groep door te laten gaan of dat we alleen de peutergroep draaien. Dit wordt altijd naar de ouders teruggekoppeld waarvan de kindjes op de 3+ groep zitten. De middag brengen de kinderen door in de peutergroep t Meertje.

Kinderopvang
Kinderopvang
Kinderopvang
Kinderopvang
Kinderopvang
Kinderopvang