Pedagogische visie

De Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) ondersteunt agrariers bij de uitvoering van 
kinderopvang op de boerderij. Zij leveren een totale formule die is samengevat in een kwaliteitszorgsysteem (ISO9001). Dit kunt u zien als een draaiboek, bedoeld voor de medewerkers, waarin alle richtlijnen en procedures staan op pedagogisch- en organisatorisch vlak. Daarnaast is deskundigheid- bevordering voor management en pedagogisch medewerker een onderdeel van de VAK formule. Dit gebeurt door o.a. trainingen en werk- begeleiding. Het pedagogisch beleid ligt ter inzage op de kinderopvang. Kinderopvang de Maashoeve maakt gebruik van deze VAK formule.

De pedagogische visie bestaat uit vier kernwoorden en is speciaal ontwikkeld voor kinderopvang op de boerderij:

Emotionele veiligheid
We zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin uw kind kan eten, drinken, slapen, spelen en vooral lekker zichzelf kunnen "zijn". Er is een veelzijdige binnen- en buitenruimte waar uw kind dagelijks op ontdekkingstocht kan gaan. We werken aan een sociale relatie met uw kind waar- binnen het kind zich veilig kan voelen.

Uw kind wordt met respect behandeld en voelt zich onvoorwaardelijk geaccepteerd. Wij bieden uw kind leeftijdsadequate aandacht waar nodig en geven de ruimte en vrijheid waar dat gewenst is.

Persoonlijke competentie
We gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en het unieke persoonlijke vaardigheden ontwikkeld. Door het opdoen van kennis, passend bij de aard van uw kind en de mogelijkheden. Onder andere in de natuurlijke ruimtes/activiteiten op de boerderij waarin zij kunnen spelen, leren en leven kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Wij begeleiden en bieden de benodigde ondersteuning bij de activiteiten. Zo nodig proberen we uw kind te stimuleren om aan te sluiten bij een activiteit door in de nabijheid te blijven en het aanbieden van extra steun.

Sociale competentie
Meestal gaat het maken van sociaal contact tussen kinderen onderling van nature vanzelf. Als dit niet het geval is wordt contact tussen de kinderen onderling door ons gestimuleerd door het aanbieden van spelletjes, liedjes, specifieke samenspel en buitenspel. Het contact met dieren maakt dat sociale vaardigheden breed worden ontwikkeld.

Waarde en normen
Met respect omgaan met elkaar, met de kinderen, met de levende natuur en materialen staan daarbij voorop. Wij hebben hierin een belangrijke voorbeeld functie. Door positieve bevestiging van ons leert uw kind welk gedrag van henzelf acceptabel is. Uw kind wordt begeleid bij het ontwikkelen van een positieve relatie met de dieren.