Pedagogisch coach / beleidsmedewerker

Pedagogisch coach

De pedagogisch coach is vooral bezig met de toepassing van het pedagogisch beleid in de praktijk en zorgt dat de pedagogisch medewerkers bewust bekwaam gaan handelen.

Hierbij is te denken aan:

 • (individuele) coachingsgesprekken;
 • intervisiebijeenkomsten;
 • teamcoaching;
 • VIB training;
 • coaching on the job;
 • scholing zoals bijv. babyspecialist;
 • trainen in oefensituaties (gespreksvaardigheden).

Pedagogisch beleidsmedewerker

De pedagogisch beleidsmedewerker is vooral bezig met het ontwikkelen en implementeren van pedagogisch beleid.

Hierbij is te denken aan:

 • updaten pedagogisch werkplan (jaarlijks) en bespreken hiervan met team;
 • updaten veiligheids- en gezondheidsplan (jaarlijks) en bespreken hiervan met team;
 • volgen wet- en regelgeving rondom kinderopvang;
 • vorm geven aan het kwaliteitsmanagementsysteem ISO, bv verwerken kwaliteitsregistraties;
 • verdieping pedagogische thema's bv binnen een teamvergadering;
 • beheer en/of actualisatie kindvolgsysteem.
Pedagogisch coach / beleidsmedewerker
Pedagogisch coach / beleidsmedewerker