Ziekte / Verhindering

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, verzoeken wij u vóór 09.00 uur dit telefonisch door te geven aan de pedagogisch medewerker. Bij twijfel kunnen we dan samen met u bekijken of het verstandig is om uw kind te laten komen. Ziekte van uw kind geeft geen recht op terugbetaling of ruildag.

In geval van kinderziektes houden wij ons aan de richtlijnen van de GGD. De GGD-richtlijnen, met daarin informatie over de ziektes is in te zien bij kinderopvang de Maashoeve. Ieder kind is uniek en ieder kind reageert anders op een flinke verkoudheid of verhoging.

Wij verstaan onder een ziek kind: een kind dat zich zichtbaar niet lekker voelt, over pijn klaagt of meer dan 38,5 graden koorts heeft. Als uw kind op de groep niet de rust kan vinden die hij nodig heeft, dan nemen wij contact met u op om te overleggen en wat te doen in deze situatie.

Bij twijfel van onze kant wordt u ook gebeld om te overleggen. Één van de ouders moet altijd bereikbaar zijn. Wanneer dit bijvoorbeeld door uw werkzaamheden niet mogelijk is, dient u een telefoonnummer van een ander opvangadres achter te laten. Een opvangadres achter de hand blijft dus voor iedereen noodzakelijk.

Belangrijk: mocht uw kind medicijnen gebruiken, op voorschrift van een huisarts of specialist, geeft dit dan duidelijk door aan de pedagogisch medewerker. Geeft altijd de bijsluiter en de oorspronkelijke verpakking van het medicijn mee. Tevens moet u een verklaring voor het toedienen van medicijnen invullen en tekenen. Wij verstrekken geen paracetamol aan uw kind.

Wij beschikken over een calamiteitenplan, goedgekeurd door de brandweer. Er zijn voldoende opgeleide bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig en pedagogisch medewerkers met kinder EHBO-diploma. De eigenaren dienen zelf als achterwacht in het geval van calamiteiten.