Verzekering / Privacyrichtlijnen

De Maashoeve heeft een wettelijke aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten.

Ouders moeten voor hun kind een ziektekosten- en een WA-verzekering hebben afgesloten. Kinderopvang de Maashoeve is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van eigendommen.

Kinderopvang de Maashoeve werkt volgens de wettelijke privacyrichtlijnen. Dit betekent dat elke ouder/verzorger recht heeft op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt tenzij in overleg met de ouders. De ouder- en kindgegevens worden per kind in een apart dossier bewaard in een afgesloten kast. Zie bijgevoegd privacy statement.