Hygiëne / veiligheid / huisvestiging

Kinderopvang de Maashoeve is een erkende opvang voor uw kind. Wij staan geregistreerd bij de gemeente Boxmeer en voldoen aan de eisen van het bestemmingsplan, bouwbesluit, de wet kinderopvang en brandveiligheid. Bij de Kamer van Koophandels staan wij ingeschreven onder nummer: 72046759 en bij het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer: 408281807 (kinderopvang) en 123099250 (buitenschoolse opvang).

Kinderopvang de Maashoeve is verantwoordelijk voor het jaarlijks uitvoeren van een risico- inventarisatie en evaluatie veiligheid en gezondheid en ARBO. Hiervoor worden de methoden van Consument en Veiligheid en het Landelijke Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) of de Risico monitor gebruikt.

Kinderdagverblijf de Maashoeve voldoet in alle opzichten aan de eisen van de gemeentelijke ver- ordering en heeft een vergunning van de Gemeente Boxmeer Er wordt jaarlijks door de GGD gecontroleerd op veiligheid, pedagogisch beleid, protocollen en hygiëne. Vanaf de eerste bouwtekeningen is er rekening gehouden met een brand- en kindveilige omgeving volgens het nieuwe Bouwbesluit Kinderopvang en o.a. volgens de richtlijnen van de GGD en VAK.