Financieel

Per 1 januari 2005 regelt de Wet Kinderopvang de financiering van kinderopvang.
U sluit een overeenkomst af met kinderopvang de Maashoeve en ontvangt een factuur voor de kosten. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u een bijdrage aanvragen bij de Rijksoverheid via www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl.

Kinderopvang (0-4 jaar)

De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur. Alleen afname van hele dagen is mogelijk.

Breng- en haaltijden

Wij hebben gekozen voor breng- en haaltijden. Dit doen we in verband met de rust in de groep.

ochtend tijden
brengen tussen 07.30 – 09.00 uur
middag tijden
halen tussen 16.30 – 18.30 uur

Prijs: €   9,74 / uur (2023). Contract op basis van 51 weken. Wij bieden geen flexibele opvang.
Prijs: € 10,74 / uur (2023). Contract op basis van 40 weken, geen opvang tijdens vakantieweken
regio Zuid.

Buitenschoolse opvang

dagen tijden
maandag 14.00 of 14.30 - 18.30 uur
dindsdag 14.00 of 14.30 - 18.30 uur
woensdag 12.15, 14.00 of 14.30 - 18.30 uur
donderdag 12.00, 14.00 of 14.30 - 18.30 uur
vrijdag 14.00, 14.15 of 14.30 - 18.30 uur
vakantiedag 07.30 - 18.30 uur  

Wij bieden:

46 weken contract (schoolweken en vakantieweken)
40 weken contract (alleen schoolweken, zonder vakantieweken)

Prijs: € 9,46 / uur (2023). Wij bieden geen flexibele opvang.

Jaarlijks wordt de prijs bekeken en aangepast, voornamelijk bepaald aan de hand van de indexcijfers vanuit het Rijk en/of CAO verhogingen, enzovoort. 

Op jaarbasis heeft elk kind de mogelijkheid om ruildagen in te zetten (leidster-kindratio is bepalend).  Aantal ruildag(en) op jaarbasis =  aantal contractdagen. Ruildagen zijn een service.

Sluitingsdagen / Vakanties

De kinderopvang is gesloten tijdens erkende feestdagen (tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (1 x per 5 jaar), Hemelvaart en tweede Pinksterdag) alsmede tussen Kerst en Nieuw jaar. In de vakantieperiode kan het voorkomen dat de groepen worden samengevoegd. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen. Eigen vakantie en/of ziekte geeft geen recht op terugbetaling of ruildag.